Hem

Välkommen!

Equmenia Hässelby är en ideell organisation, anknuten till riksorganisationen Equmenia som arbetar för att erbjuda roliga och utvecklande fritidsaktiviteter för barn och ungdomar i olika åldrar. Vi erbjuder allt från barnmusik och musikalgrupp till scout och tonår. Vi vill ge unga en rolig och meningsfull fritid samt förmedla ett kristet budskap och alla människors lika värde.

Vill du göra en insats för Equmenia Hässelby?

I flera av våra grupper behövs det fler ledare. Att vara ledare i Equmenia Hässelby kan innebära allt från att vara med som extrastöd varje vecka i någon av våra grupper till att hjälpa till med kaffet en lördag i månaden. Känner du att du har möjlighet och lust att göra en insats? Hör av dig via mail, telefon eller kom förbi och prata med någon ledare direkt! Alla är välkomna!